رزومه  رئیس هیات مدیره     دکتر کامبیز بازرگان
   رزومه

نایب رئیس هیات مدیره

    دکتر منوچهر گرجی
   رزومه خزانه دار     دکتر ناصر دواتگر
   رزومه دبیر     دکتر حسین بشارتی  
   رزومه عضو اصلی     دکتر فرهاد خرمالی  
   رزومه عضو اصلی     دکتر مهدی رحمتی  
   رزومه عضو اصلی     دکتر احمد لندی  

 


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0