با توجه به اهمیت خاک به عنوان یکی از مهم­ترین اجزاء طبیعت، اتحادیه جهانی علوم خاک (International Union of Soil Science) در سال ۲۰۰۳، در راستای ارج نهادن به اهمیت خاک و جلوگیری از تخریب و نابودی آن، روز ۵ دسامبر را به عنوان روز جهانی خاک نامید. این روز جهانی، بزرگداشتی است که اهمیت خاک و ضرورت بهره‌برداری پایدار از آن را برای جوامع مختلف در  سراسر جهان آشکار می‌سازد. شایان ذکر است سازمان ملل متحد نیز در همین راستا سال ۲۰۱۵ را به عنوان سال جهانی خاک‌ها تعیین کرد.

اولین بزرگداشت روز جهانی خاک

سال برگزاری: 1391

محل برگزاری: پردیس کشاورزی و مناب طبیعی دانشگاه تهران در کرج

شعار سال:"سلامت  خاک ضامن تامین امنیت غذایی"

 

 

 دومین بزرگداشت روز جهانی خاک

سال برگزاری: 1392

محل برگزاری: دانشگاه تربیت مدرس

شعار سال: ” خاک و چالش های پیش رو”

6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0