لوگو فونت انجمن
آخرین اخبار و رویداد های

انجمن علوم و خاک ایران

آخرین اخبار و رویداد های پژوهشی

همایش ها

به پیشنهاد انجمن علوم و خاک ایران همایش هایی توسط فدراسیون بین‌المللی انجمن‌های  برگزار می‌شود. برای مطالعه اخبار این دسته بندی بر روی دکمه زیر کلیک نمایید

اخبار

شما در این دسته بندی می توانید آخرین اخبار مربوط به فدراسیون بین‌المللی انجمن علوم و خاک ایران را مشاهده نمایید . برای مطالعه اخبار این دسته بندی بر روی دکمه زیر کلیک نمایید

طرح های پژوهشی

شما می توانید برخی از طرح های پژوهشی پیشنهاد شده اعضای حقیقی و حقوقی انجمن علوم و خاک ایران را مشاهده نمایید . برای مطالعه اخبار این دسته بندی بر روی دکمه زیر کلیک نمایید

کنگره ها

شما در این دسته بندی می توانید آخرین کنگره های انجمن علوم و خاک ایران را مشاهده نمایید . برای مطالعه اخبار کنگره این دسته بندی بر روی دکمه زیر کلیک نمایید

روز جهانی خاک

یکی از وظایف انجمن علوم و خاک ایران ، برگزاری انواع روز جهانی خاک برای عموم و اعضای خود می باشد . برای مطالعه اخبار این دسته بندی بر روی دکمه زیر کلیک نمایید

کنفرانس ها ، نشست ها و سخنرانی ها

یکی از خدمات انجمن علوم و خاک ایران ، برگزاری انواع نشست ها ، سخنرانی ها و کنفرانس های علمی- پژوهشی می باشد. برای مطالعه اخبار این دسته بندی بر روی دکمه زیر کلیک نمایید