فراخوان دریافت تجارب موفق و ایده های نوآورانه در مدیریت پایدار خاک

تعداد بازدیدها: ۵۹۷ انجمن علوم خاک ایران در نظر دارد«تجارب موفق و ایده­های نوآورانه در زمینه مدیریت پایدار خاک» را دریافت و در جهت بهبود مدیریت و ارتقاء کیفیت خاک کشور مورد استفاده قرار دهد. بهترین تجارب و ایده ­ها پس از ارزیابی انتخاب و معرفی و مورد تشویق قرار خواهد گرفت. از کلیه اشخاص…

ادامه مطلب