کارگاه آموزشی

 انجمن علوم خاک ایران کارگاه تئوری و عملی "آشنایی با تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SAS" را در تاریخ ۱۸-۱۷ آذر ماه ۹۵ برگزار می نماید.

مهلت ثبت نام: تا ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۵

مدرس: آقای دکتر علی پور

با اعطای گواهینامه معتبر به زبان انگلیسی از سوی انجمن علوم خاک ایران

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری با همکاری انجمن علوم خاک ایران کارگاه تئوری و عملی بیولوژی خاک " استخراج DNA از خاک، PCR و مقدمه ای بر متاژنومیکس" را در تاریخ ۲۸-۲۷ مهرماه ۹۵ برگزار میکند.

مهلت ثبت نام: تا ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۵

کارگاه آموزشی کاربرد مدل های درختی و شبکه عصبی مصنوعی در علوم خاک به همت بخش خدمات فنی و تحقیقاتی موسسه تحقیقات خاک و آب، و انجمن علوم خاک ایران به مدت دو روز در تاریخ ۱۱ و ۱۲ اسفند ۱۳۹۴برگزار می شود.

دوره آموزشي «داده کاوی در علوم خاک و آب» روز سه شنبه و چهارشنبه ۲۹ و ۳۰ دی ماه ۱۳۹۴، در محل سالن شورای تحقیقات موسسه تحقیقات خاک و آب برگزار می شود.

موسسه تحقیقات خاک و آب با همکاری انجمن علوم خاک ایران کارگاه تئوری و عملی " روش های تجزیه کودهای شیمیایی" را در تاریخ ۷-۲ خرداد ماه ۹۴ برگزار میکند.