همایش ها

National Congress of Water Reuse

محورهاي همايش:

آخرین مهلت ارسال مقالات۱۳۹۳/۰۷/۰۱

 اعلام نتایج داوری متن کامل مقالات۱۳۹۳/۰۸/۳۰

آخرین مهلت ثبت نام در کنگره۱۳۹۳/۹/۱۵

برگزار کننده: دانشگاه پیام نور واحد دهاقان استان اصفهان

زمان برگزاری: ۹۳/۰۳/۰۱

زمان ارسال مقاله کامل: ۱۵بهمن ماه ۱۳۹۲لغایت ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

زمان اعلام نتایج داوری مقالات: ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۳

صفحه‌ها