همایش ها

جشنواره و نمايشگاه ملی فناوريهای آب، خاک و محيط زيست (National Exhibition of Water, Soil and Environment Technologies به وسيله ستاد توسعه علوم و فناوری آب، خشکسالی، فرسايش و محيط زيست

چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران با همکاری انجمن علوم خاک ایران و دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان در تاریخ ۱۶ تا ۱۸ شهریور ماه سال ۱۳۹۴ ، سال جهانی خاک، در رفسنجان ب

این کنگره با هدف ارائه دستاوردهای جدید پژوهشگران در این بخش و شناسایی پل های ارتباطی بین کشاورزی، تغذیه و جامعه، و با شعار فرهنگ سازی تغذیه سالم در جامعه بشریت برگزار خواهد گردید.

زمان برگزاری: ۸ و ۹ شهریور ۱۳۹۳

محل برگزاری: دانشگاه ارومیه

تاریخ برگزاری: ۲۳ تا ۲۷ مهر ماه سال ۱۳۹۳ (۱۵ الی ۱۹ اکتبر ۲۰۱۴)

محل برگزاری: دانشگاه گرگان

صفحه‌ها