اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار با هدف شناسایی منابع و دلایل بروز طوفان های گردو غبار، پیامدهای طوفان های گرد و غبار، شناسایی راهکارها و شاخص های کنترل کننده گرد و غبار و پایش گرد و غبار و تدوین راهبرد و چشم انداز جامع کنترل رخداد های گرد و غبار به ویژه در منطقه خاورمیانه در تاریخ ۱۲ تا ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۴ در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می گردد.

اولین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت "حفاظت خاک و اراضی"، با همکاری دو انجمن­ علمی علوم خاک ایران و آبخیزداری ایران در تاریخ ۱۹ تا ۲۱ بهمن ماه برگزار در حال برگزاری است. دکتر حمید رضا پیروان، دبیر این کنفرانس عنوان کرد برگزاری این همایش به مناسبت پاسداشت سال جهانی خاک  و با محوریت متمرکز بر روی مسائل فرسایش و حفاظت خاک طراحی شده است...

کتاب تغذیه برگی

تالیف:
دکتر بابک متشرع زاده

انتشارات:
انتشارات دانشگاه تهران

 

کتاب راهنمای نقشه­ برداری منابع خاک و اراضی

 

مترجمان:
دکتر سید بهمن موسوی

 دکتر فرزین شهبازی

انتشارات:
انتشارات دانشگاه مراغه

تالیف:
دکتر عباس فرشاد
با همکاری
مهندس مهدی محمدی
دکتر محمد حسن مسیح آبادی
دکتر علی فرزانه

صفحه‌ها