با توجه به برگزاری کنگره"EUROSOIL " در تاریخ "  ۱۷ تا ۲۲ جولای ۲۰۱۶ " و بر اساس رایزنی های صورت گرفته با پروفسور مرموت دبیر این کنفرانس به منظور تسهیل فرایند ثبت نام شرکت کنندگان ایرانی، از اعضا انجمن علوم خاک ایران دعوت می نماید در صورتی تمایل به...

اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار با هدف شناسایی منابع و دلایل بروز طوفان های گردو غبار، پیامدهای طوفان های گرد و غبار، شناسایی راهکارها و شاخص های کنترل کننده گرد و غبار و پایش گرد و غبار و تدوین راهبرد و چشم انداز جامع کنترل رخداد های گرد و...

بنام خداوند جان و خرد ای خاک اگر سینه تو بشکافند بس گوهر قیمتی که در سینه توست

کتاب تغذیه برگی تالیف: دکتر بابک متشرع زاده انتشارات: انتشارات دانشگاه تهران

کتاب راهنمای نقشه­ برداری منابع خاک و اراضی   مترجمان: دکتر سید بهمن موسوی  دکتر فرزین شهبازی  

صفحه‌ها