تاریخ برگزاری: ۲۳ تا ۲۷ مهر ماه سال ۱۳۹۳ (۱۵ الی ۱۹ اکتبر ۲۰۱۴)

محل برگزاری: دانشگاه گرگان

National Congress of Water Reuse

محورهاي همايش:

آخرین مهلت ارسال مقالات۱۳۹۳/۰۷/۰۱

 اعلام نتایج داوری متن کامل مقالات۱۳۹۳/۰۸/۳۰

آخرین مهلت ثبت نام در کنگره۱۳۹۳/۹/۱۵

تاریخ های مهم:

زمان برگزاری: ۲۹ و ۳۰ مهرماه ۱۳۹۳

آخرین زمان ارسال مقاله: ۱۵ مرداد ۱۳۹۳

صفحه‌ها