سمینار تخصصی "پایداری مشترک منابع خاک و آب، ضرورت همیشگی حوضه های آبی" به مناسبت گرامیداشت روز جهانی خاک در اتاق بازرگانی اصفهان

با استعانت از خدای سبحان و با کمال مسرت و رضایت اعلام می گردد سمینار تخصصی "پایداری مشترک منابع خاک و آب، ضرورت همیشگی حوضه های آبی" توسط شعبه استانی انجمن علوم خاک ایران دراصفهان و همکاری موثر کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان و حمایت معنوی وموثر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان و به مناسبت گرامی داشت روز جهانی خاک در روز دوشنبه ششم دیماه ساعت ۹ صبح با قرائت آیات وحی شروع و با ارائه پنج سخنرانی در مورد مباحث خاک و آب ادامه یافت. عده کثیری از اساتید، پژوهشگران، مدیران، کارشناسان، علاقمندان و دوستداران پایداری خاک ها، با تشریف فرمائی خود به پویائی، اثربخشی و غنای این سمینار افزودند. این مراسم با همکاری کمیسیون کشاورزی  اتاق بازرگانی واقع در میدان فیض اصفهان برگزار گردید. سخنرانان این مراسم عبارت بودند از:

الف- آقای دکتر حمید قیومی محمدی: رئیس شعبه استانی انجمن علوم خاک در اصفهان و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ­اصفهان

موضوع سخنرانی: "معرفی روز جهانی خاک، جایگاه خاک ها، رسالت و برنامه های انجمن علوم خاک ایران"

ب - آقای دکتر محمد فیضی: رئیس شاخه پژوهشی انجمن علوم خاک اصفهان و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش­کشاورزی و منابع طبیعی ­اصفهان

موضوع سخنرانی: "نگاهی به وضعیت منابع خاک، آب و کشاورزی استان اصفهان"

ج- آقای دکتر امیرحسین خوشگفتارمنش عضو انجمن و استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

موضوع سخنرانی: " مدیریت و ساماندهی مصرف کودهای آلی و شیمیائی در عرصه های کشاورزی و ارتباط آن با سلامت جامعه"

د - آقای دکترحسین علی بهرامی نایب رئیس انجمن علوم خاک ایران، استاد دانشگاه تربیت مدرس و دبیر ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

موضوع سخنرانی: "فناوری های بومی آب و خاک و  واکاوی علل گسست تاثیر در پیشرفت کشور"

ﻫ - آقای دکتر حسین خادمی عضو انجمن، معاون و استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

موضوع سخنرانی: "ریزگردها در منطقه اصفهان:  برخی حقایق تلخ، راهکارهای سهل و سخت کنترل"

در ادامه سمینار، علاوه بر گرامی داشت خاک ها و زمین ریخت ها، از چهار نفر از خاک پژوهان، خاک شناسان و دوستداران خاک ها و حوضه های آبی که همگی از اعضای انجمن و از تلاشگران عرصه منابع خاک و اراضی کشور بودند تقدیر و تجلیل به عمل آمد. به شرح زیر:

جناب آقای مهندس بهمن امیری

جناب آقای مهندس رزاق مرادمند خورزوقی

جناب آقای مهندس علیرضا  محمدی

جناب آقای مهندس مصطفی  ستّار

پایان بخش مراسم، جلسه پرسش و پاسخ بود که با حوصله و شکیبایی قابل تحسین سخنرانان و حضار حاضر در جلسه ادامه یافت و مراسم در ساعت ۱۴ به پایان رسید.

انجمن علوم خاک شعبه اصفهان از همه دست اندرکاران به ویژه ریاست محترم، دبیرخانه، اعضای تلاشگر و نایب رئیس محترم انجمن، اساتید، خاک پژوهان، کارشناسان و دوستداران پایداری خاک ها، که از مجموعه های مختلف از جمله کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان، ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان به همراه روسای محترم بخش های پژوهشی و پژوهشگران متبوع، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، سازمان جهاد کشاورزی اصفهان، اداره کل منابع طبیعی اصفهان، محیط زیست استان، شاخه های دانشجوئی و پژوهشی شعبه استانی انجمن، مهندسین مشاور پارس آب اندیش، مهندسین مشاور فاریاب سامان، مهندسین مشاور باران گستر، خاک شناسان و پژوهشگران بازنشسته و اصحاب رسانه زینت بخش سمینار بودند تشکر می نماید. برنامه های سمینار مزبور مورد استقبال حضار قرار گرفت و معضلات خاک های استان و کشور از قبیل فرسایش خاک، سیل، ناپایداری حوضه ها، مباحث مربوط به کودهای آلی و شیمیائی، ریزگردها و فناوری های بومی ایرانیان مورد تجزیه تحلیل و ارائه راهکار قرار گرفت. انجمن علوم خاک شعبه اصفهان از همه این عزیزان، دستگاه ها، دانشگاه ها و مراکز تشکر می نماید و امیدوار است این گونه سمینارهای مفید و موثر برای حفاظت و پایداری منابع طبیعی کشور بیش از پیش گسترش یابد.

حمید قیومی محمدی

رئیس شعبه استانی انجمن علوم خاک ایران در اصفهان