مراسم گرامیداشت روز جهانی خاک دردانشگاه صنعتی اصفهان

این آئین با حضور دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، اعضای شعبه استانی انجمن علوم خاک ایران و دیگر علاقه مندان به پایداری خاک های استان، در دانشکده مهندسی کشاورزی این دانشگاه برگزار شد.

در این مراسم، توانمندی ها، جایگاه، ارزش اقتصادی و اکولوژیک برای پایداری و سلامت خاک های استان و کشور مطرح گردید و حاضرین نیز برنامه های پیشنهادی خود در ارتباط با بررسی و شناخت برخی معضلات و وضعیت کنونی خاک ها را ارائه نمودند.

رئیس شعبه استانی انجمن علوم خاک ایران در اصفهان در این نشست، با تشریح برنامه ها و اهداف این انجمن، از تمامی علاقه مندان و دانشجویان دانشکده های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان دعوت نمود با عضویت در انجمن علوم خاک ایران، همسو با دیگر دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، تلاش های علمی خود را جهت پایداری خاک ها و زمین ریخت های استان را منسجم تر نمایند.

دکتر حمید قیومی محمدی، با توصیف وضعیت بحرانی تر خاک در مقایسه با وضعیت آب، افزود: خاک و آب به عنوان دو مؤلفه مهم منابع طبیعی، از یکدیدگر تفکیک ناپذیرند و لازمه عبور از بحران آب، حل بحران خاک است.

وی، توانمندسازی زیرساخت های اکولوژیک حوضه ها از طریق بهسازی و حفاظت خاک های کشور را یکی از مهمترین راهکارهای تولید و استحصال آب بیشتر و استفاده بهینه و پایدار از باران های نافع عنوان کرد و گفت: لازم است ظرفیت اکولوژیک حوضه های آبی کشور بازسازی شده و ارتقا یابد تا در صورت نزول باران، ظرفیت جذب، نگهداری و بهره برداری بهینه از آن ها وجود داشته باشد.

در بخش دیگری از این مراسم نیز، اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و اعضای انجمن علوم خاک ایران با ارائه دیدگاه های خود، پیامدهای ناشی از آسیب های وارده به خاک در استان اصفهان و کشور را مطرح نمودند.

گفتنی است: علاقه مندان به منظور ارتباط با شعبه استانی انجمن علوم خاک ایران می توانند با نشانی الکترونیکی soilscience.sssi.isf@gmail.com  در ارتباط باشند.

 

لینک خبر