رد پای خاک در برنامه ششم توسعه کشور

پس از سالها تلاش بی وقفه انجمن علوم خاک ایران و سایر خاک پژوهان و دوستداران خاک، رد پای خاک در برنامه ششم توسعه کشور دیده می شود. مطالب مربوطه در بخش کشاورزی، ماده ۴۱  و بخش آب، ماده ۴۵ این برنامه ارائه شده اند. فایل گزارش کمسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در پیوست قابل دانلود می باشد.

در بخش کشاورزی، ماده ۴۱ این لایحه می خوانیم:

دولت موظف است برای حصول به اهداف بند هفتم سیاست های اقتصاد مقاومتی در جهت تامین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان نود و پنج درصد (۹۵%) در پایان برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی به ویژه محصولات دارای مزیت صادراتی، رسیدن به تراز تجاری مثبت، تقویت و تکمیل زنجیره های تولید و توسعه صادرات و ارتقاء بهره وری آب و خاک کشاورزی اقدامات زیر را جهت حصول به شاخص های کمی به شرح مندرج در جداول ذیل انجام دهد:

الف – توسعه کشاورزی حفاظتی، توسعه کشت نشایی، به نژادی و به زراعی، تولید و تامین و بکارگیری ارقام مقاوم، خوداتکایی در تولید بذر و نهال، افزایش ضریب ماشینی کردن سالانه حداقل دوازده صدم اسب بخار در هکتار.

 و در بخش آب، ماده ۴۵ این لایحه آمده است:

دولت موظف است به منظور مقابله با بحران کم آبی، رهاسازی حقابه های زیست محیطی برای پایداری سرزمین، پایداری و افزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادل بخشی به سفره های زیرزمینی و ارتقای بهره وری و جبران ترازنامه آب، به میزان یازده میلیارد متر مکعب در سال پایانی برنامه، اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف – افزایش عملکرد در واحد سطح و افزایش بهر وری در تولید محصولات کشاورزی با اولویت محصولات دارای مزیت نسبی و ارزش صادراتی بالا و ارقام با نیاز آبی کمتر و سازگار با شوری، مقاوم به خشکی و رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه

ب- توسعه روش های آبیاری نوین، اجرای عملیات آب و خاک (سازه ای و غیرسازه ای)، توسعه آب بندها و سیستم های سطوح آبگیر حداقل به میزان (۶۰۰۰۰۰)هکتار در سال.

پ- اصلاح و بهبود خاک کشاورزی و افزایش کربن (ماده آلی) خاک به میزان سالانه پانصد هزار هکتار.

 

دانلود لایحه برنامه ششم توسعه