سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست

زمان برگزاری: ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۵

محل برگزاری: سنگاپور

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۱۳۹۵/۹/۱۲

آخرین مهلت ثبت نام نهایی با تخفیف: ۱۳۹۵/۸/۲۵

آخرین مهلت ثبت نام نهایی: ۱۳۹۵/۹/۲۰

 

محورهای کنفرانس: