سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران -اولین همایش ملی قنات و قنات داری و دهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری، آبخیزداری سازگار - بهمن ۹۳

آخرین مهلت ارسال مقالات۱۳۹۳/۰۷/۰۱

 اعلام نتایج داوری متن کامل مقالات۱۳۹۳/۰۸/۳۰

آخرین مهلت ثبت نام در کنگره۱۳۹۳/۹/۱۵

ثبت نام با تاخیر در کنگره۱۳۹۳/۹/۳۰

زمان برگزاری: ۲۹ و ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

برگزار کننده: دانشگاه بیرجند

محورهاي سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
- بهره برداری سیلاب
- مسائل اقتصادی و اجتماعی و بهره وری آب
- مدیرت کم آبی( شهری و روستایی)
- انواع سامانه های سطوح آبگیر باران
- مسائل زیست محیطی و کیفیت آب
- فرهنگ سازی دانش بومی و روش های سنتی
- دانش بومی و سیستم های سنتی
- روش های نوین و بومی سازی

 

محورهاي اولین همایش ملی قنات و قنات داری

ارزیابی نظام های سنتی و نوین بهره برداری، مسائل حقوقی و شرعی
- مهندسی(هیدرولیک، هیدرولوژی، هیدروژئولوژی)
- محیط زیست، خود پالایی و کیفیت آب
- نقش تاریخی و فرهنگی به عنوان گنجینه ی آب
- روش های تغذیه ی سفره های آب زیر زمینی و احیای قنوات
- روش های نگه داری، مدیریت و اقتصاد

محورهای دهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری، آبخیزداری سازگار

اقدامات مدیریتی مناسب در مقابله با فرسایش خاک، رسوب و سیل
- تغییر اقلیم، تاثیرات زیست محیطی و مدیریت حوزه های آبخیز
- ارزیابی عملکرد پروژه های آبخیزداری بر منابع آب، خاک، گیاه و انسان در آبخیز ها
- مدل سازی و روش های نوین در مدیریت منابع آب، خاک و گیاه در آبخیزها
- مشارکت مردم در برنامه ریزی و مدیریت جامع حوزه های آبخیز

سایت همایش