دومین همایش ملی بازیافت آب

National Congress of Water Reuse

زمان برگزاری: بهمن ماه ۱۳۹۳

مکان برگزاری: دانشگاه تهران

محورهای همایش:

  • سیاست‌گذاری‌ها، خط‌ مشی‌ها و قوانین در توسعه و بهره‌برداری پایدار از آب بازیافتی
  • جايگاه بازيافت آب در مديريت بحران کم آبی، حفظ محيط زيست و توسعه پايدار
  • چالش‌های بازیافت آب
  • توسعه و بومی‌سازی فناوری‌های برتر بازيافت پسابهای شهری، صنعتی و کشاورزی
  • اصلاح و ارتقای تصفيه‌خانه‌های فاضلاب کشور با هدف بازيافت پساب
  • پتانسیل‌های استفاده از آب بازیافتی
  • دغدغه‌های اجتماعی و فرهنگی بازیافت آب
  • اقتصاد بازیافت آب
  • بازیافت آب، انرژی و محیط زیست

لینک همایش