دومين همايش ملی « مديريت آب در مزرعه»

تاریخ های مهم:

زمان برگزاری: ۲۹ و ۳۰ مهرماه ۱۳۹۳

آخرین زمان ارسال مقاله: ۱۵ مرداد ۱۳۹۳

مهلت ثبت نام: ۳۰ شهریور ۱۳۹۳

محل برگزاری: کرج

محورهای همايش عبارتند از:
۱- کاربرد آب آبياری
 ۲- بهره‌وری مصرف آب کشاورزی
 ۳- کاربرد آب‌های شور و نامتعارف
 ۴- مديريت سامانه‌های آبياری
 ۵- اثر ويژگی‌های خاک بر مديريت آب در مزرعه
 ۶- مديريت‌ زراعی، نهاده ها و الگوی کشت
 ۷- کاربرد علوم و فن آوری‌های نوين در مديريت آبياری
 ۸- آموزش، ترويج و مديريت مشارکتی به منظور اصلاح الگوی مصرف آب
 ۹- نقش عوامل اقتصادی ، اجتماعی، سياسی، زيست محيطی و اخلاقی موثر در مديريت آب در مزرعه

لینک همایش