" سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی" و "نقشه جامع علمی کشور"

پیرو جلسات برگزار شده در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمي کشور و تاکید بر نقش انجمن های علمي در اجرایي سازی و ترویج نقشه جامع علمي کشور و سند ملي گياهان دارویي و طب سنتي  " سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی" و "نقشه جامع علمی کشور" جهت ملاحظه و هرگونه اظهار نظر از طریق لینک زیر قابل دریافت می باشد. انجمن علوم خاک ایران از نظرات کارشناسی که در این موارد به انجمن ابلاغ گردد استقبال می نماید.
نقشه جامع علمی کشور
سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی