آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن علوم خاک ایران

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن علوم خاک ایران

بدینوسیله از کلیه اعضا پیوسته انجمن علوم خاک ایران دعوت می­شود که در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این انجمن که در ساعت ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۰۶/۱۸ در تالار خیام دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان برگزار می­ گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

  • انتخاب رئیس، منشی و ناظران
  • گزارش فعالیتهای انجمن
  • ارائه گزارش مالی و تصویب بیلان