معرفی کتاب

گیاه پالایی یا پالایش سبز (Green Remediation) مولفان: دکتر بابک متشرع زاده

سیستم های طبقه بندی ملی خاک (سیستم ملی کشورهای کانادا و آلمان)

مترجمان دکتر نادر پیرمرادیان امیر صداقت دوست  

صفحه‌ها