معرفی کتاب

سیستم های طبقه بندی ملی خاک

(سیستم ملی کشورهای کانادا و آلمان)

مترجم: علیرضا صیامی

انتشارات آرنا

 

مترجمان

دکتر نادر پیرمرادیان

امیر صداقت دوست

 

انتشارات دانشگاه گیلان

مترجمان

محمد کیا کیانیان

لیلا دژالون

 

انتشارات دانشگاه سمنان

 

مترجمان

محمد کیا کیانیان

لیلا دژالون

انتشارات دانشگاه سمنان

صفحه‌ها