بیانیه پایانی چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران

چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران با رویکرد "امنیت خاک – حیات پاک"، در سال جهانی خاک، از ۱۶ تا ۱۸ شهریور ماه ۱۳۹۴ در دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان، با مشارکت فعال و هم‌اندیشی بیش از پانصد نفر از دانشمندان، استادان، پژوهشگران، خاک‌پژوهان و دانشجویان علوم و مهندسی خاک ایران، با ارائه بیش از ۷۰۰ مقاله برگزار شد. مباحث مطرح شده در این هم ­اندیشی در قالب بیانیه پایانی جهت اطلاع پژوهشگران، برنامه‌ریزان و مدیران ارشد کشور در ذیل آورده شده است.
بیانیه پایانی چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران