کارگاه آموزشی

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری با همکاری انجمن علوم خاک ایران کارگاه تئوری و عملی بیولوژی خاک " استخراج DNA از خاک، PCR و مقدمه ای بر متاژنومیکس" را در تاریخ 28-27 مهرماه 95 برگزار میکند. مهلت ثبت نام: تا 15 مهر ماه 1395 با اعطای گواه...

کارگاه آموزشی کاربرد مدل های درختی و شبکه عصبی مصنوعی در علوم خاک به همت بخش خدمات فنی و تحقیقاتی موسسه تحقیقات خاک و آب، و انجمن علوم خاک ایران به مدت دو روز در تاریخ 11 و 12 اسفند 1394 برگزار می گردد....

دوره آموزشي «داده کاوی در علوم خاک و آب» روز سه شنبه و چهارشنبه 29 و 30 دی ماه 1394  به منظور استفاده بهینه از داده های انباشته شده و موجود در علوم خاک وآب، با همکاری انجمن علوم خاک ایران در محل سالن شورای تحقیقات موسسه تحقیقات خاک و آب برگزار می...

موسسه تحقیقات خاک و آب با همکاری انجمن علوم خاک ایران کارگاه تئوری و عملی " روش های تجزیه کودهای شیمیایی" را در تاریخ 7-2 خرداد ماه 94 برگزار میکند.