دوازدهمین ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺳﺎﻟﺎﻧﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺧﺎﻙ ایران با حضور مسئولان و دست اندرکاران بخش آموزش، تحقیقات و اجرای خاک ۲۷ بهمن ماه سال جاری با هدف بحث و تبادل نظر درباره برنامه‌های آینده این حوزه در ﭘﮋﻭﻫﺸﻜﺪﻩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯی ﻫﺴﺘﻪ‌ای ﻛﺮﺝ با حمایت بانک کشاورزی، برگزار شد.

دکتر منوچهر گرجی، رئیس انجمن علوم خاک با اشاره به حضور معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، رییس موسسه تحقیقات خاک و آب، مدیرکل‌های استان‌ها، اعضای انجمن علوم خاک و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های تحقیقاتی در این همایش، افزود: برگزاری سالانه این همایش فرصتی است تا در همه زمینه‌های مرتبط با خاک به گفتگو بپردازیم.

دکتر گرجی با بیان اینکه همه آنچه در برنامه ششم آمده، روی کاغذ است و باید در عمل ببینیم که چه اتفاقی رخ می‌دهد، افزود: اگر ردیف بودجه‌ای گذاشته شد و اعتباری به بخش خاک تخصیص داده شد، می‌توانیم بگوییم که به مسئله خاک توجه شده است.

همچنین، پیگیری جدی‌تر قانون خاک در برنامه ششم و بودجه سالیانه از مسائل مهمی بود که در این همایش به آنها اشاره شد.

در ادامه مهندس اکبری معاون آب و خاک وزارت جهادکشاورزی با اشاره به اقدامات انجمن علوم خاک گفت: اقدامات این انجمن به مسئولان اجرایی کشور این پیام را منتقل کرد که باید به مسئله خاک توجه کرده و از آن غفلت نکرد. بنابراین در برنامه ششم مباحث مربوط به خاک بازبینی شد و بحث بهبود وضعیت خاک کشاورزی در این برنامه، مصوب شد.

وی ادامه داد: در چند جلسه در کمیسیون کشاورزی و تلفیق کارشناسان وزارت جهادکشاورزی نیز حضور یافتند و در نهایت در ماده ۴۵ برنامه ششم، مباحث مرتبط با خاک گنجانده و به تصویب نمایندگان مجلس رسید. البته به جز این اقدامات، به دنبال تعریف یک ردیف پایدار برای خاک در بودجه کشور هستیم.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از قول مساعد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای تأمین اعتبارات مورد نیاز بخش خاک خبر داد و افزود: مسئولان این سازمان قول دادند که اگر ردیف مستقل اعتباری تأمین نشد، در یکی از پروژه‌ها حدود ۱۵ تا ۳۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶؛ اعتبار برای بخش خاک در نظر بگیرند.

دکتر بازرگان رییس موسسه تحقیقات خاک و آب نیز با اشاره به تدوین برنامه تحقیقات مدیریت پایدار خاک و آب در موسسه، از این برنامه به عنوان راهکاری برای هدفمند کردن پژوهش ها عنوان کرد.

وی انجام کار درست و انجام درست کار را از اولویتهای حائز اهمیت موسسه اعلام کرد و تصریح کرد: انجام پژوهش های کاربردی در زمینه خاک و آب، مهمترین مأموریت موسسه به شمار می رود.

وی با اشاره به اجرای پژوهش ها به صورت میدانی در سطح کشور و تمامی استانها، خاطرنشان کرد: در موسسه انسجام برنامه ای مهمترین الزام برای پرداختن به چالش ها و ارائه پاسخ هاست.

دکتر بلالی عضو هیأت علمی موسسه نیز در سخنرانی خود به چالش های موجود در بخش خاک و آب و پیشنهادهای ارائه شده در ۱۱ همایش علوم خاک شامل برقراری ارتباط موثر و هماهنگی میان اعضای خانواده علوم خاک و سایر ذیربطان، نگاه به ابعاد محیط زیستی خاک علاوه بر نگاه کشاورزی، ارتقاء دیدگاه های همه جانبه نگر و پرهیز از جزیی نگری، افزایش روحیه کار تیمی، قانونمند نمودن امور خاک، ارزیابی فعالیت های تحقیقاتی و اولویت های پژهشی با توجه به نیازهای ضروری کشور و … اشاره کرد.

وی ادامه داد: در چند همایش ساختار، پژوهش، اجرا و آموزش، اشتغال و توانمندسازی و چالش های پیش رو در علوم خاک مورد بررسی قرار گرفت و با برگزاری همایش سالانه در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی مختلف، زمینه آشنایی با دستگاه ها فراهم شد.

در پایان نیز نشستی برای گفتگو و تبادل نظر و ارائه پیشنهادهای سازنده برگزار شد.