در راستای دستیابی به اهداف سند چشم انداز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و نقشه جامع علمی کشور و با عنایت به اهمیت توجه عمیق به چالش های زیست محیطی و رفع آنها، کنفرانس ملی فرایندهای پالایش آب، هوا و خاک با اهداف ذیل در ۱۲ تیرماه ۱۳۹۷ توسط «پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران» با حمایت «انجمن مهندسی شیمی ایران» برگزار خواهد شد:

  • شناسایی «آلودگی های آب، خاک و هوا» و فرآیند پالایش آنها

  • شناسایی نیاز صنایع در حوزه های زیست محیطی و ایجاد انگیزه برای رفع این چالش ها

  • ایجاد ارتباط میان جامعه علمی کشور، صنایع، شرکتها و متخصصین در حوزه مربوط

  • رفع نیاز جامعه علمی کشور به برگزاری کنفرانس تخصصی در حوزه فرایندهای پالایش محیط زیست با محوریت جامعه علمی

دستیابی به محیط زیستی عاری از آلودگی از اهداف و آرزوهای جوامع شناخته می شود. متاسفانه فعالیت های انسانی در طول تاریخ به طور خواسته یا ناخواسته سبب بروز خسارات های زیست محیطی در اثر ظهور و انتشار آلاینده ها شده است. بدیهی است که عدم تولید ترکیبات آلاینده، بهترین استراتژی برای مبارز با اثرات سوء آنهاست. اما پیشرفت های خیره کننده بشر در دهه های اخیر همگام با صنعتی شدن کشورها مترادف با آلودگی محیط زیست بوده است. به همین دلیل و برای کاهش اثرات مخرب آلاینده ها بر زندگی موجودات زنده، فرایندهای پالایش محیط زیست به عنوان راهکاری برای حذف، کاهش، و یا تعدیل آلاینده ها توسعه داده شده اند. این فرایندها نقش انکارناپذیر در توسعه پایدار جوامع بازی می کنند و به راحتی در مقیاس ها و اشکال مختلف در سرتاسر کره زمین دیده می شوند. شناسایی چالش های زیست محیطی و معرفی آخرین دستاورها در جهت رفع آنها می تواند نقش مهمی در توسعه وآبادانی کشور ما داشته باشد. به همین منظور “پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران” با حمایت “انجمن مهندسی شیمی ایران” برگزاری “کنفرانس ملی فرایندهای پالایش آب، هوا و خاک” را برنامه ریزی نموده است. این کنفرانس با کد اختصاصی ۳۱۳۰۱-۹۷۱۸۰ در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ثبت شده است. ارائه چندین سخنرانی توسط اساتید برجسته و متخصصین با تجربه در کنار برگزاری نمایشگاه تخصصی در برنامه کنفرانس پیش بینی شده است. امیداوریم با حضورتان گرمابخش این همایش علمی باشید.

آخرین مهلت ارسال چکیده: ۱ خرداد ماه ۱۳۹۷زمان برگزاری: ۱۲ تیرماه ۱۳۹۷

لینک کنفرانس