با کمال تأسف باخبر شدیم جناب آقاب دکتر خرمالی، برادر گرامی خود را از دست داده اند؛ این مصیبت دردناک را خدمت ایشان و خانواده آن عزیز و دیگر بستگان تسلیت گفته و آرزوی مغفرت و آمرزش برای مرحوم و صبر جزیل برای بستگان وی از درگاه خداوند متعال مسئلت می نماییم.

روحش شاد و یادش گرامی باد.