حوزه‌­های آبخیز بستر طبیعی حیات و فعالیت­‌های اقتصادی و اجتماعی انسان­ها بوده و نیازمند مدیریتی جامع و پایدار می­باشند. مبتنی بر اجرای متمادی اقدامات متعدد آبخیزداری در زمینه‌­های تحقیقاتی، مطالعاتی و اجرایی،‌ ارزیابی و تحلیل نقاط قوت و ضعف اقدامات آبخیزداری در شرایط کنونی یک ضرورت است. این ارزیابی سبب می­شود که ضمن آگاهی از میزان حصول اهداف، مزایا و معایب مرتبط شناسایی‌ ­شده و تصمیم‌­گیری در خصوص اصلاح معایب و یا تجدید در شیوه اجرا و یا حتی نوع عملیات اجرایی اتخاذ گردد.

بدین منظور، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، برگزاری سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری را با محوریت “پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز” را در دستور کار خود قرار داده است. این کنفرانس، با همکاری انجمن‌های علمی، دانشگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط و …، در تاریخ ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد. بر این اساس، مقالات توسط متقاضیان شرکت در همایش در سایت همایش بارگذاری شده و دبیرخانه همایش پس از پایان مهلت مقرر نسبت به ارسال مقالات به داوران محترم اقدام و نتیجه را به نویسندگان اعلام خواهد نمود. جزئیات برنامه کنفرانس متعاقبا اعلام خواهد شد.

ضرورت:

اجرای صحیح مدیریت جامع حوزه‌­های آبخیز و عملیاتی نمودن آن، نیازمند آگاهی از نقاط قوت و ضعف اقدامات صورت گرفته پیشین است. در این راستا طراحی صحیح سامانه پایش و ارزیابی طرح‌­ها و پروژه‌­ها و به کارگیری فنون نوین از جایگاه ویژه‌­ای برخوردار است.

محورهای همایش:

۱. پایش و ارزیابی متغیرهای محیطی با تکیه بر فرایندهای سیل، فرسایش و رسوب و خشکسالی

(کاربرد انواع فنون پایش متغیرها و مدل‌های شبیه‌سازی و ارزیابی پدیده­‌ها)

۲. پایش و ارزیابی متغیرهای اقتصادی و اجتماعی و مشارکت‌های مردمی در آبخیزداری

(کاربرد انواع روش­های آماری و فنون تصمیم­گیری چند­معیاره در پایش متغیرهای اقتصادی-اجتماعی و عوامل موثر در مشارکت مردمی با تاکید بر پرسشنامه­های خبرگان و مردمی)

۳.جایگاه مشارکت‌های مردمی در مدیریت حوزه‌های آبخیز

(بررسی جایگاه مشارکت مردمی در مدیریت جامع آبخیز و اولویت­‌بندی عوامل موثر در تحقق آن با تاکید بر پرسشنامه‌­های خبرگان و مردمی)

۴. استفاده از فن‌آوریهای نوین و مدل‌های تصمیم‌گیری در مدیریت آبخیز

(کاربرد انواع فن­آوری‌­های نوین و فنون تصمیم­‌گیری چند­معیاره در مدیریت جامع حوزه‌­های آبخیز)

۵. آمایش سرزمین در مدیریت بهینه حوزه‌های آبخیز

(آمایش سرزمین و رابطه آن با مدیریت جامع حوزه­‌های آبخیز)

۶. جایگاه عملیات آبخوانداری، استحصال آب، سدهای زیرزمینی و … در مدیریت حوزه‌های آبخیز

(بررسی جایگاه انواع عملیات آبخیزداری در مدیریت جامع آبخیز با تاکید بر عملیات آبخوان­داری، استحصال آب، سدهای زیر زمینی و دیگر عملیات بیولوژیک، سازه‌­ای و مدیریتی آبخیز)

۷. چالش‌های مهم در اجرای مدیریت یکپارچه حوزه‌های آبخیز

(بررسی چالش‌­های موثر در تحقق مدیریت جامع آبخیز)

تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال مقالات کامل

۱۳۹۷-۰۱-۳۰

تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات

۱۳۹۷-۰۲-۱۵

تاریخ شروع کنفرانس

۱۳۹۷-۰۲-۲۴

تاریخ پایان کنفرانس

۱۳۹۷-۰۲-۲۵

لینک کنفرانس

b1 b2