انجمن علوم خاک ایران هر دوسال یکبار با همکاری دانشگاهها موسسات و مراکز تحقیقاتی کشور، کنگره های علوم خاک ایران را برگزار می نماید که در آن مشکلات و معضلات خاک کشور، در قالب ارایه مقالات، سخنرانی ها، کارگاه های آموزشی، گردش های علمی و … به بحث و تبادل نظر گذاشته می شود.

دانشگاه صنعتی اصفهان پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران را نیز از ۶ تا ۸ شهریور ۱۳۹۶ با همکاری انجمن علوم خاک با موضوع خاک برگزار کرد.

سایت کنگره پانزدهم