دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
۲۹ الی ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

نویسندگان: محمدحسن روزی طلب و عباسعلی زالی

چکیده

اهمیت کشاورزی به منظور تأمین غذای مورد نیاز مردم از دوران باستان مورد توجه حکمرانان و دولتمردان سلسله های مختلف در طول
تاریخ ایران زمین بوده است. ایرانیان باستان از حدود ۷ هزار سال قبل نقش بسیار مهمی در اهلی کردن و اصالح گونه های گیاهی و پرورش
دام های اهلی داشته اند. ابتکار و دانش ایرانیان در توسعه علم و فناوری طراحی و حفر قنات برای انتقال آب از مناطق کوهستانی به
دشت های حاصلخیز کشاورزی و همچنین طراحی و ساخت تأسیسات فنی برای ذخیرهسازی و انتقال آب مورد نیاز کشاورزی موجب
تحسین مجامع علمی و فرهنگی جهان قرار دارد. توسعه پایدار و همه جانبه کشور بدون توسعه علمی کشاورزی که سازگار با شرایط اقلیم
خشک و نیمه خشک باشد مقدور نخواهد بود. امروز در جهان هیچ کشور توسعه یافته ای نیست که کشاورزی پیشرفته نداشته باشد و هیچ
کشوری نیست که کشاورزی پیشرفته داشته باشد ولی توسعه یافته نباشد. توسعه دانش بنیان کشاورزی و مدیریت پایدار منابع طبیعی
میتواند زیربنای توسعه اقتصادی و صنعتی کشور و ضامن سالمت جسمی و روانی مردم باشد.
در این مقاله اقدامات کشورهای وابسته به سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ( OECD) ، ترکیه، مصر و چین در پشتیبانی از بخش و
تولیدکنندگان محصولات کشاورزی مورد بررسی قرار می گیرید و توصیه هایی برای تحقق خود اتکایی و تامین امنیت غذایی کشور با
تاکید بر توسعه پایدار و دانش بنیان کشاورزی ارایه می گردد. ضروری است ایران همانند بسیاری از کشورهای جهان اقدامات اساسی در
ارتباط با افزایش بهره وری از منابع و نهاده های تولید ،کاهش تصدی گری دولت ، تحول در ساختار و وظایف دانشگاه ها ، مراکز و
موسسات آموزشی و پژوهشی کشاورزی کشور ایجاد نماید. این تحول نیازمند افزایش دانش و مشارکت همه جانبه کشاورزان و بهره برداران و
همچنین سرمایه گذاری بیشتر دولت و مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیر بناها و تولید نهاده های کشاورزی همچون بذر، نهال ، کود ،
سم ، واکسن….. می باشد.
کلید واژه ها : توسعه پایدار، تامین امنیت غذایی ، افزایش خوداتکایی

برای دانلود فایل کامل مقاله بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود فایل کامل مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری مشخص شده اند *

ارسال نظر