جناب آقای دکتر محمدحسن روزیطلب ریاست هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران

عضو هیئت علمی بازنشسته سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.

سوابق علمی:

 • مدرک کارشناسی مهندسی کشاورزی، خاکشناسی در سال ۱۳۴۹ از دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد علوم و مهندسی خاک در سال ۱۹۷۴ از دانشگاه ایالتی اوکلاهما، آمریکا
 • دکتر علوم و مهندسی خاک در سال ۱۹۷۸ از دانشگاه ایالتی اوکلاهما، آمریکا

سوابق اجرایی:

 • ریاست موسسه تحقیقات خاک و آب، ۱۳۶۲ الی ۱۹۷۴
 • معاون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • ریاست انجمن موسسات تحقیقات کشاورزی خاور نزدیک و شمال آفریقا از ۱۹۹۸ الی ۲۰۰۰
 • ریاست مجمع جهانی تحقیقات کشاورزی از سال ۲۰۰۲ الی ۲۰۰۶،رم ، ایتالیا
 • هماهنگ کننده شبکه تحقیقات مناطق مرتفع ایکاردا و ریاست دفتر ایکاردا

مرحوم جناب آقای دکتر نجفعلی کریمیان نایب رئیس انجمن علوم خاک ایران

 

جناب آقای دکتر غلامحسین حق نیا دبیر انجمن علوم خاک ایران

تاریخ تولد : ۱۳۲۴

استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد           صفحه شخصی

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی: مهندسی کشاورزی (آب و خاک) دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز (۱۳۴۷)
 • کارشناسی ارشد: خاکشناسی ، دانشگاه کالیفرنیا، دیویس- آمریکا( ۱۳۵۰)
 • دکتری : خاکشناسی، دانشگاه کالیفرنیا، دیویس-آمریکا ۱۳۵۴

سوابق اجرائی:

 • معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی ۱۳۷۷
 • عضو کمیته برنامه ریزی رشته خاک شناسی وزارت فرهنگ و آموزش عالی
 • سردبیر آگاهی نامه انجمن علوم خاک ایران  از سال ۷۵ تا ۸۵
 • عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر محمد حسن بنایی عضو اصلی هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی: زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران (۱۳۳۹)
 • کارشناسی ارشد: خاکشناسی، دانشگاه گان، بلژیک(۱۳۴۹)

سوابق اجرائی و عضویت ها:

 • کارشناس خاک شناسی و طبقه بندی اراضی در موسسه خاکشناسی از ۱۳۴۲
 • معاون بخش شناسائی خاک و طبقه بندی اراضی موسسه خاک شناسی و حاصلخیزی خاک از ۱۳۵۰
 • رئیس بخش تحقیقات تشکیل، طبقه بندی و ارزیابی خاک موسسه خاک شناسی و حاصلخیزی خاک از ۱۳۵۴
 • عضو هیئت علمی (پژوهنده) و معاون تحقیقاتی موسسه تحقیقات خاک و آب از ۱۳۶۴ تا ۱۳۸۰
 • عضو هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران از ۱۳۷۱
 • مسؤول کمیته انتشارات موسسه تحقیقات خاک و آب از ۱۳۵۹
 • کارشناس حقیقی خدمات مشاوره سازمان برنامه و بودجه استان تهران در رشته کشاورزی و منابع طبیعی از ۱۳۸۰

جناب آقای دکتر علی ابطحی عضو  هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران

تاریخ تولد : ۱۳۲۰

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد:رشته آب و خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز( ۱۳۴۰)
 • Msc : خاکشناسی، دانشگاه گنت بلژیک، ۱۳۵۰
 • Ph.D: خاکشناسی،دانشگاه گنت بلژیک، ۱۳۵۳

سوابق اجرایی:

 • رئیس کمیته تخصصی تشکیل و طبقه بندی خاک و ارزیابی انجمن علوم خاک ایران از سال ۱۳۸۲
 • عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران(کمیته تخصصی خاکشناسی) از ۱۳۷۰

سرکار خانم دکتر شهلا محمودی هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران

سرکار خانم دکتر ناهید صالح راستین عضو هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران

تاریخ تولد : ۱۳۱۸

سوابق تحصیلی

کارشناسی: مهندسی کشاورزی (آبیاری و آبادانی) دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران (۱۳۳۶-۱۳۴۰)

D. E. A: خاکشناسی( میکروبیولوژی خاک) دانشکده علوم – دانشگاه مونپلیه، فرانسه(۱۳۴۴-۱۳۴۵)

دکتری : ” ” ” ” ” (۱۳۴۳-۱۳۴۶)

دوره های پس از دکتری:

دوره آزمایشگاهی میکروبیولوژی خاک، انستیتو پاستور، پاریس، فرانسه(خرداد تا مهر ۱۳۴۹)

دوره تحقیقات بعد از دکترا، آزمایشگاه میکروبیولوژی خاک ، دانشگاه ایالتی کلورادو، آمریکا(۱۳۵۲-۱۳۵۳)

” ” ” ” ” ” ” ، دانشگاه ایالتی فلوریدا، آمریکا(۱۳۶۶-۱۳۶۷ )

جناب آقای دکتر احمد جلالیان عضو هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران

استاد تمام دانشگاه صنعتی اصفهان     صفحه شخصی

سوابق اجرایی:

 • عضو هئیت ممیزه دانشگاه و کمیته تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی
 • عضو کمیسیون تخصصی خاکشناسی قطب های علمی کشور
 • مدیر قطب علمی خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
 • رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری مشخص شده اند *

ارسال نظر