فرهنگ مصور علوم خاک   انگلیسی-  فارسی

جناب آقای دکتر عباس فرشاد و جناب آقای دکتر محمد حسن روزی طلب

اردیبهشت ماه  ۱۳۹۸

فرهنگ مصور علوم خاک ، انگلیسی- فارسی با تجدید نظر کلی در اردیبهشت ماه ۹۸ ماه با تلاش آقایان دکتر عباس فرشاد و دکتر محمد حسن روزیطلب  منتشر شده است و بصورت الکترونیک ( e-book ) و رایگان دراختیار کلیه کارشناسان و پژوهندگان علوم خاک ،آب ،محیط زیست ، زمین شناسی، ژئومورفولوژی ،سنجش ازدور، سامانه های اطلاعات جغرافیایی و دیگررشته های مرتبط  قرار می گیرد.  

هدف اصلی از تهیه این مجموعه رقابت با سایر منابعی که تا کنون  منتشر شده نمی باشد بلکه در دسترس گذاشتن  سریع یک مجموعه اصطلاحات  تخصصی درعلوم خاک و دیگر علوم وابسته است که بتواند به آسانی قابلیت تکمیل و به روز رسانی داشته باشد ، در تدوین این فرهنگ مصور ازمنابع  معتبرمختلف که تا کنون منتشر شده بهره برداری گردیده ولی  مصوربودن این مجموعه  یک امتیاز ویژه کتاب محسوب می گردد زیرا  ارائه تصویر ساده برای یک واژه علمی  گاهی می تواند گویا تراز آنچه باشد که در یک متن چند صفحه ای اراِیه می شود.

بعد از گذشت چند ماه از دردسترس گذاشتن نسخه  اول  این فرهنگ مصور در سال ۹۷ در وبگاه  انجمن علوم خاک ایران و دریافت اظهار نظر تعدادی از اساتید وعلاقمندان به این نتیجه رسیدیم که جلب همکاری و مشارکت بیشتردرتکمیل چنین کارمهم و دشواری نیاز به زمان طولانی تری دارد. در ویراست دوم که اکنون به حضورهمکاران وعلاقه مندان  تقدیم می گردد، تلاش شده است ازمنابع معتبر بیشتری درکامل کردن متون و تعاریف  بهره برداری شود و ضمن بازنگری کلی، اصطلاحات و واژهای جدیدی نیز اضافه گردد. 

انشاءالله قراراست با همکاری انجمن علوم خاک ایران پس از دریافت واژه های تکمیلی و پیشنهادهای ارزنده همکاران محترم در دانشگاه ها وموسسات پژوهشی، هرساله نسخه جدید و بروز الکترونیک (ebook ) آن هرساله ازطریق پایگاه اینترنتی انجمن منتشرشود و بصورت رایگان دراختیار پژوهندگان ودانشجویان عزیزقرارگیرد.

اساتید و دانشجویان عزیز خواهشمند است واژه های تکمیلی و پیشنهادهای خود را به دبیرخانه انجمن علوم خاک ایران  ارسال بفرمایید تا در نسخه بعدی کتاب منتشر  شوند.

فرهنگ مصور خاک نهایی سال ۹۸ -۲