ویراست اول فرهنگ مصورعلوم خاک به همت جناب آقای دکتر عباس فرشاد تهیه و تدوین شده است . همکاران علاقه مند که تخصص و تسلط لازم را دارا می باشند می توانند واژه های (مصور) و یا اصطلاحات علمی و تکمیلی وهمچنین نظرات خود را به آدرس ایمیل farshad@itc.nl ارسال فرمایند. هدف و انگیزه اصلی این کارعلمی و تلاش جمعی این است که با همکاری اساتید وکارشناسان مجرب با گرایش های مختلف درعلوم خاک نسبت به تهیه یک فرهنگ مصور جامع بصورت الکترونیک در برگیرنده واژه های تخصصی و فنی انگلیسی – فارسی اقدام گردد تا نه تنها مورد استفاده کارشناسان علوم خاک قرارگیرد بلکه کارشناسان وعلاقه مندان علوم دیگر نظیر آب ،محیط زیست ، کشاورزی، زمین شناسی، ژئومورفولوژی ، سنجش از دور، سامانه های اطلاعات جغرافیایی و دیگر رشته های مرتبط نیز بتوانند ازآن بهره مند شوند . بدیهی است موفقیت درتکمیل چنین کارمهم و دشواری نیاز به زمان و مشارکت فعال شما همکاران ارجمند درگرایش های مختلف علوم خاک دارد .لذا از متخصصین و اساتید گرامی در داخل و خارج از کشور با گرایش های مختلف دعوت میشود ما را در تکمیل این کارارزشمند و ماندگار یاری و مساعدت فرمایند.

فرهنگ مصور خاک pdf