هفتمین نمایشگاه عمومی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در روزهای ۱۹و ۲۰ اردیبهشت ۹۷ با حضور اساتید، کارمندان، دانشجویان، دانش آموزان و عموم مردم در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج برگزار گردید.