چهاردهمین همایش ملی سالیانه خاک با عنوان “دفتر خاک، وظایف و انتظارات ”  در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۹۸ در سالن اجتماعات معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در کرج با حضور حدود ۱۰۰ نفر از اساتید دانشگاه ها، مدیران آب و خاک استانها،  نمایندگان انجمن علوم خاک در استانها و اساتید و کارکنان موسسه خاک و آب با همکاری انجمن علوم خاک ایران و میزبانی معاونت آب و خاک برگزار شد. جناب آقای مهندس اکبری، معاون محترم آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، جناب آقای مهندس سرخوش از برنامه و بودجه، جناب آقای دکتر اسدی رحمانی ریاست موسسه تحقیقات خاک و آب  از میهمانان ویژه این همایش بودند. حضور فعال رسانه ها و خبرگزاری ها در این همایش بسیار چشمگیر بود.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت : باید جایگاه خاک در کشور را ارتقاء دهیم و هر گونه برنامه ریزی برای آب بدون توجه به خاک به بیراهه رفتن است و به جایی نمی رسد.وی  افزود: سعی مان بر است تا گفتمان خاک را در جامعه و بین دولتمردان، کارشناسان، بهره برداران، صاحبان فکر و تصمیم جا بیندازیم.

وی اظهار داشت: ارتقاء جایگاه و منزلت خاک بایستی مورد توجه قرار گیرد و برای رسیدن به این هدف باید در استان ها تلاشها و پیگیری های بیشتری انجام شود و بهره برداران و برنامه ریزان نیز به آن توجه کنند.

وی با تاکید براینکه جایگاه خاک ،این عنصر حیاتی باید در جامعه و دنیا مطرح شود، گفت: بیشتر کشورها برای موضوع خاک برنامه داشته و کار می کنند زیرا آن را رکن اساسی تولید و توسعه می دانند.

اکبری ادامه داد: هیچ توسعه ای در دنیا بدون توجه به آب و خاک مفهوم ندارد زیرا تمدن های دنیا همیشه در کنار بحث آب و خاک شکل گرفته اند.

وی با بیان راه اندازی وتشکیل دفتر امورخاک کشاورزی گفت: اکنون وارد مرحله اجرایی فعالیت این دفترمی شویم و همه باید در این راه کمک کنند، وی افزود: باید خاک در پروژه ها به عنوان عنصر اصلی دیده شود.

وی تصریح کرد: با فعالیت دفتر خاک و ابلاغ مسئولیت ها، نقش حاکمیتی دولت در بحث خاک پررنگ می شود.

اکبری گفت: همچنین جایگاه خاک در سازمان های جهاد کشاورزی استان ها باید ارتقاء یابد و باید مدیران آب و خاک استان ها اداره ای به نام اداره خاک تشکیل دهند و مسئولش نیز یک خاک شناس باشد.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: یکی از شاخص های انتخاب کشاورز نمونه از این به بعد باید مساله خاک باشد و شاخص های اصلی را تنها عناوینی همچون بهره وری آب و یا آبیاری تحت فشار قرار ندهیم.

وی از جمله این شاخص ها را چگونگی حفاظت خاک در مزرعه و جلوگیری از آلودگی خاک عنوان کرد.

وی ادامه داد: امسال در ۲۶ تا ۲۹ استان درگیر بحث سیل بودیم ولی در استان هایی که به صورت مستقیم همچون استان های گلستان، خوزستان و لرستان درگیر سیل بودند به منابع خاک خیلی آسیب رسیده است.

وی گفت: باید انجمن علوم خاک و موسسه تحقیقات خاک و آب برنامه ای تدوین کنند که چه اتفاقی افتاده و این سیل ها به چه میزان بر روی منابع خاک تاثیر گذاشته و برنامه ها برای آسیب کمتر چیست.