یازدهمین همایش سالیانه علوم خاک ایران در تاریخ ۱۳ اسفند ۹۳ در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج همراه با گرامیداشت سال جهانی خاک با همکاری انجمن علوم خاک ایران برگزار گردید.

شعار همایش: “خاک سالم، زندگی سالم”

قطعنامه یازدهمین همایش ملی علوم خاک ایران ۹۳