دهمین همایش سالیانه علوم خاک ایران در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۹۲ در تهران، دانشگاه تربیت مدرس همراه با برگزاری دومین بزرگداشت روز جهانی خاک با همکاری انجمن علوم خاک ایران برگزار گردید.

موضوع همایش “خاک و چالش های پیش رو” بود.

 

2th world soil day & 10 th annual soil science symposium

برنامه زمانبندی دهمین همایش سالیانه علوم خاک