محورهای اصلی بخش هنری پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران

۱) استفاده از هنر در فرهنگ سازی و اموزش مردم در حوزه حفاظت از خاک (عکس، فیلم کوتاه، کتاب، شعر، متن ادبی، اینفوگراف، نقاشی و کاریکاتور، خوشنویسی و )

خاک بستر رویش و آغازگر زندگی است.  هنر با به کارگیری قوه تخیل و ذوق افراد نقش به سزایی در درک مفهوم خاک و خلق ارزش برای این پدیده ایفا میکند. این دیدگاه جدید نسبت به خاک جرقه ای  برای آغاز فعالیتهای فرهنگی و آموزشی در راستای حفظ و حراست از این عنصر ارزشمند خواهد بود.

تایپو گرافی فارسی محیطی – مکان: جزیره هرمز – هنرمند:  مسلم ابراهیمی

چیدمان با خاکهای رنگی – مکان:  جزیره هرمز – هنرمند:  دکتر احمد نادعلیان

۲) تلفیق خلاقانه هنر و خاک در آگاهی بخشی و مردمی سازی مباحث تغذیه و سلامت، ریزگردها، آلودگی آب و خاک  ( فیلم کوتاه، کتاب، شعر، متن ادبی، اینفوگراف، نقاشی و کاریکاتور، خوشنویسی و …)

به منظور مردمی سازی و ایجاد بسترهای اولیه برای بالا بردن سطح اگاهی عموم از خاک و جایگاه ارزشمند آن در زندگی بشر، بخشی به صورت خلاقانه و با دیدگاهی نو در راستای  تلفیق هنر و علم  برای اولین بار در پانزدهمین کنگره علوم خاک در نظر گرفته شده است.

۳) ایده های کار آفرینانه در حوزه ی خاک و هنر

ایده های خلاقانه ی هنری با استفاده از خاک به عنوان یک ماده بوم آورد تاثیرات مستقیم در اقتصاد محلی خواهد داشت.