اداره کل صنعت،معدن و تجارت استان خوزستان میزبان کنفرانس ملی محیط زیست و صنایع کشاورزی در اسفند ماه دلپذیر شهر اهواز ( درتاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۵) می باشد.

هدف این کنفرانس، ایجاد یک محفل علمی برجسته و محیطی جهت تبادل نظر علمی و فنی و ارائه آخرین یافته های علمی و پژوهشی توسط دانشگاهیان، سازمانها و صنعتگران در همه زمینه های علوم و مهنسی محیط زیست، علوم و مهندسی کشاورزی ، علوم شیلات و آبزی پروری و علوم صنایع غذایی می باشد. کمیته علمی کنفرانس از کلیه صاحب نظران، متخصصان و علاقمندان در رشته های مختلف مهندسی کشاورزی، محیط زیست ، شیلات و آبزی پروری و صنایع غذایی دعوت می نماید مقالات خود را که حاوی آخرین یافته های علمی- فنی می باشد، چه در زمینه های تنوری و چه کاربردهای عملی آنها به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند. کمیته برگزار کننده درصدد است با برگزاری نشست های علمی- تخصصی، برگزاری کارگاه های آموزشی، برگزاری میزگردهای علمی و نمایشگاه، علاقمندان را با آخرین دستاوردهای دانش فنی و چالش های مرتبط با زمینه های مختلف علوم محیط زیست، کشاورزی، شیلات و آبزیان و صنایع غذایی آشنا سازد.

 با هماهنگی صورت گرفته مقالات برتر حوزه محیط زیست در مجله بین المللی (journal of earth, environment and health sciences ‪(jeehs)‬ چاپ میشوند.

لینک همایش