دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست با حمایت و همکاری دانشگاه شهید باهنر کرمان، شرکت ملی صنایع مس ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و انجمن علوم خاک ایران با پیام سلامت، کیفیت و امنیت خاک و با هدف هم­افزایی دانش و ارایه آخرین دستاوردهای علمی در ارتباط با چالش­های علمی و اجرایی مدیریت بهینه منابع خاک و ایجاد محیط زیستی عاری از آلودگی، در شهریور ۱۳۹۵ در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار خواهد شد.

کمیته علمی همایش از کلیه اساتید، پژوهشگران و متخصصان دعوت می­نماید تا با ارایه آخرین یافته­ های علمی در زمینه­ های تخصصی همایش، زمینه دستیابی به اهداف فوق را فراهم سازند.

http://ncsmser.uk.ac.ir