مسابقه شعر خاک با عنوان شاعرانه های خاکی با حضور شاعر معاصر جناب آقای علیرضا بدیع در چهارم خردادماه توسط کانون نویسندگان پردیس کشاورزی و انجمن علوم خاک ایران از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در تالار مهدوی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار می گردد.

 به اشعار برتر جوایز ویژه تعلق خواهد گرفت.

 موضوع اشعار

  • خاک و غذا
  • نابودی خاک
  • زیبایی خاک
  • خاک و زندگی
  • حفظ خاک و …