تاریخ برگزاری: ۲۳ تا ۲۷ مهر ماه سال ۱۳۹۳ (۱۵ الی ۱۹ اکتبر ۲۰۱۴)

محل برگزاری: دانشگاه گرگان

مهلت ارسال مقالات: ۳۰ خردادماه ۱۳۹۳

برگزارکننده: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با همکاری انجمن علوم خاک ایران و دانشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی کشور آلمان

لینک همایش