زمان برگزاری: بهمن ماه ۱۳۹۳

مکان برگزاری: دانشگاه تهران

محورهای همایش:
سیاست‌گذاری‌ها، خط‌ مشی‌ها و قوانین در توسعه و بهره‌برداری پایدار از آب بازیافتی
جایگاه بازیافت آب در مدیریت بحران کم آبی، حفظ محیط زیست و توسعه پایدار
چالش‌های بازیافت آب
توسعه و بومی‌سازی فناوری‌های برتر بازیافت پسابهای شهری، صنعتی و کشاورزی
اصلاح و ارتقای تصفیه‌خانه‌های فاضلاب کشور با هدف بازیافت پساب
پتانسیل‌های استفاده از آب بازیافتی
دغدغه‌های اجتماعی و فرهنگی بازیافت آب
اقتصاد بازیافت آب
بازیافت آب، انرژی و محیط زیست

 

لینک همایش