چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران با همکاری انجمن علوم خاک ایران و دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان و با محوریت “امنیت خاک – حیات پاک” در تاریخ ۱۶ تا ۱۸ شهریور ماه سال ۱۳۹۴، در سال جهانی خاک، در دانشگاه رفسنجان برگزار گردید.

دبیر اجرایی: جناب آقای دکتر مظفری

برنامه کلی زمانبندی چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران

برنامه سخنرانی ها

قطعنامه پایانی کنگره خاک