از مهمترین چالش های عصر حاضر موضوع وقوع خشکسالی و تغییرات اقلیم است. به طور کلی تغییر پذیری احتمالی ناشی از تغییرات اقلیم در بارش، رواناب سطحی و رطوبت خاک بر سیستم های طبیعی و جمعیت‌های بشری تأثیرات عمده‌ای می‌گذارد. منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی، آب مورد نیاز انسان در بخش کشاورزی، دامپروری، صنعت و حمل و نقل و … را تأمین می کند. به علت اهمیت بنیادی آب بر روی سیستم های زنده، تغییرات مقدار آن یکی از جدی ترین نتایج حاصل از وقوع خشکسالی و تغییرات اقلیمی است.

اهمیت آب و خاک به عنوان بستر حیات بر هیچ کس پوشیده نیست. تنگناهای ناشی از افزایش جمعیت و فشار بر منابع آب و خاک ضرورت حفاظت از این منابع را پیش می آورد. در سالهای اخیر خشکسالی‌های پی در پی و افزایش بیش از حد جمعیت، اهمیت منابع آبی را  در کشور ایران که یکی از کشور های خشک و نیمه خشک جهان محسوب می شود دو چندان کرده است. روند روزافزون تخریب منابع آب و خاک، کاهش سطح جنگل‌ها و مراتع، آلودگی محیط زیست، از بین رفتن پوشش گیاهی و …، خسارات شدیدی به مناطق دارای اکوسیستم های حساس وارد نموده است که می تواند اهمیت موضوع را بیش از پیش روشن سازد.

اثبات وقوع پدیده تغییر اقلیم و خشکسالی در سطح کشور به سهولت امکان‌پذیر نیست و نیازمند بررسی های جامع و علمی است. پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری با عنایت به رسالت بسیار خطیر در زمینه مدیریت حوزه‌های آبخیز کشور و با هدف ارائه راهکارهای عملی و کاربردی به منظور مواجهه علمی و مؤثر با نتایج حاصل از وقوع خشکسالی و تغییر اقلیم در بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور، برگزاری دومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری را با محوریت “خشکسالی و تغییر اقلیم” در بهمن ماه سال‌جاری در دستور کار خود قرار داده است.

برگزاری این کنفرانس به صورت مجازی و با استفاده از امکانات و فناوری های نوین و با کاهش هزینه شرکت‌کنندگان طراحی شده است. مقالات توسط متقاضیان شرکت در کنفرانس در سایت بارگذاری شده و دبیرخانه کنفرانس پس از پایان مهلت مقرر، نسبت به ارسال مقالات به داوران محترم اقدام و نتیجه را به نویسندگان اعلام خواهد کرد. بدیهی است که ارائه مقالات پذیرفته شده نیز به صورت مجازی خواهد بود.

آدرس سایت