اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار با هدف شناسایی منابع و دلایل بروز طوفان های گردو غبار، پیامدهای طوفان های گرد و غبار، شناسایی راهکارها و شاخص های کنترل کننده گرد و غبار و پایش گرد و غبار و تدوین راهبرد و چشم انداز جامع کنترل رخداد های گرد و غبار به ویژه در منطقه خاورمیانه در تاریخ ۱۲ تا ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۴ در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می گردد.

به گفته جناب آقای دکتر لندی، دبیر این کنفرانس، فراوانی وقوع طوفانهای گردو غبار و گسترش آنها  از غرب و جنوب غرب کشور به قسمت های مرکزی ایران لزوم تبادل نظر و انتقال یافته های علمی جدید در داخل و خارج کشور را ایجاب  می کند. از اینرو دانشگاه شهید چمران اهواز بزرگترین و قدیمی ترین دانشگاه غرب و جنوب غرب کشور در شصتمین سالگرد تاسیس خود در تاریخ ۱۴-۱۲ اسفند ماه به عنوان میزبان اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار از همه متخصصین، اساتید، محققین، دانشجویان، سازمانها، شرکت ها و بخش های غیر دولتی دعوت به عمل می آورد که یافته های خود را در خصوص گرد و غبار ارائه نموده و در بحث های علمی شرکت نمایند.

این کنفرانس با هدف شناسایی منابع و دلایل بروز طوفان های گردو غبار، پیامدهای طوفان های گرد و غبار، شناسایی راهکارها و شاخص های کنترل کننده گرد و غبار و پایش گرد و غبار و تدوین راهبرد و چشم انداز جامع کنترل رخداد های گرد و غبار به ویژه در منطقه خاورمیانه می باشد.

محورهای کنفرانس

  •   پیامدهای وقوع طوفانهای گرد و غبار بر محصولات کشاورزی
  •   روشهای مختلف بارزسازی و پایش گرد و غبارهای اتمسفری
  •   شناسایی کانون های درون مرزی و برون مرزی گرد و غبار
  •   طوفانهای گرد و غبار و تغییرات اقلیمی
  •   پیامدهای زیست محیطی و بهداشتی رخدادهای گرد و غبار
  •   پیامدهای اجتماعی اقتصادی رخدادهای گرد و غبار
  •   پیامد های وقایع گرد و غبار بر صنایع
  •   اثر فعالیت های عمرانی بر پدیده گرد و غبار
  •   راهکارهای پیشگری و کنترل گرد و غبار

کارگاه های آموزشی

کارگاه  “Climate Change and Dust Storms”                               تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
کارگاه “An estimation of PM10 impact on human health”            تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
کارگاه “Application of spectroradiometer in dust studies”            تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۴

نشست تخصصی

“Impacts of inter-basin water transfer on dust events”            تاریخ: ۱۳ اسفند

اسامی سخنرانان کلیدی محترم بین المللی

۱. Prof.‎ Johann P.‎ Engelbrecht, Desert Research Institute (DRI), USA
۲. Prof.‎ Nick MiddletonOxford University, UK
۳. Dr.‎ Ana Vukovic, University of Belgrade, Serbia
۴. Prof.‎ Enric Terradellas, Northern-Africa-Middle East-Europe.‎ Regional Center, WMO sand and sand storm warning advisory and Assessment system (SDS-WAS), Spain
۵. Dr.‎ Khan Alam, Department of Physics, University of Peshavar,Pakistan

لینک همایش