به حول و قوه الهی و تلاش بی وقفه متخصصین حوزه خاک در اجرای اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جزء “۴” بند (ز) شرح وظایف تفضیلی وزارت جهاد کشاورزی (موضوع مصوبه شماره ۱۸۸۰۱ ت ۲۵۶۳۸ ه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۸۱ هیئت محترم وزیران)، “آیین نامه ثبت و کنترل کیفی انواع مواد کودی” به منظور نظام مند نمودن ثبت و کنترل کیفیت کلیه مواد کودی شامل انواع بهبود دهنده های خاک، محرک های رشد و بسترهای کشت از منابع شیمیایی، معدنی، آلی، زیستی و یا ترکیب آنها تدوین گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری مشخص شده اند *

ارسال نظر