زمان برگزاری: ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۵

محل برگزاری: سنگاپور

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۱۳۹۵/۹/۱۲

آخرین مهلت ثبت نام نهایی با تخفیف: ۱۳۹۵/۸/۲۵

آخرین مهلت ثبت نام نهایی: ۱۳۹۵/۹/۲۰