برگزاری همایش:۱۷ الی ۱۸ شهریورماه ۱۳۹۵

برگزار کننده: دانشگاه شهید باهنر کرمان – گروه علوم و مهندسی خاک

شروع ارسال مقاله:۱۳۹۴/۱۲/۱

پایان ارسال مقاله:۱۳۹۵/۳/۳۱

اعلام نتایج داوری مقالات:۱۳۹۵/۴/۳۰

شروع ثبت نام:۱۳۹۵/۴/۳۱

پایان ثبت نام:۱۳۹۵/۵/۱۵

 

لینک همایش