سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران -اولین همایش ملی قنات و قنات داری و دهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری، آبخیزداری سازگار – بهمن ۹۳

آخرین مهلت ارسال مقالات۱۳۹۳/۰۷/۰۱

اعلام نتایج داوری متن کامل مقالات۱۳۹۳/۰۸/۳۰

آخرین مهلت ثبت نام در کنگره۱۳۹۳/۹/۱۵

ثبت نام با تاخیر در کنگره۱۳۹۳/۹/۳۰

زمان برگزاری: ۲۹ و ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

برگزار کننده: دانشگاه بیرجند

محورهای سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
– بهره برداری سیلاب
– مسائل اقتصادی و اجتماعی و بهره وری آب
– مدیرت کم آبی( شهری و روستایی)
– انواع سامانه های سطوح آبگیر باران
– مسائل زیست محیطی و کیفیت آب
– فرهنگ سازی دانش بومی و روش های سنتی
– دانش بومی و سیستم های سنتی
– روش های نوین و بومی سازی

محورهای اولین همایش ملی قنات و قنات داری

– ارزیابی نظام های سنتی و نوین بهره برداری، مسائل حقوقی و شرعی
– مهندسی(هیدرولیک، هیدرولوژی، هیدروژئولوژی)
– محیط زیست، خود پالایی و کیفیت آب
– نقش تاریخی و فرهنگی به عنوان گنجینه ی آب
– روش های تغذیه ی سفره های آب زیر زمینی و احیای قنوات
– روش های نگه داری، مدیریت و اقتصاد

محورهای دهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری، آبخیزداری سازگار

– اقدامات مدیریتی مناسب در مقابله با فرسایش خاک، رسوب و سیل
– تغییر اقلیم، تاثیرات زیست محیطی و مدیریت حوزه های آبخیز
– ارزیابی عملکرد پروژه های آبخیزداری بر منابع آب، خاک، گیاه و انسان در آبخیز ها
– مدل سازی و روش های نوین در مدیریت منابع آب، خاک و گیاه در آبخیزها
– مشارکت مردم در برنامه ریزی و مدیریت جامع حوزه های آبخی