برگزار کننده: دانشگاه پیام نور واحد دهاقان استان اصفهان

زمان برگزاری: ۹۳/۰۳/۰۱

تاریخ های مهم:

 • شروع ثبت نام: ۱ اسفند ۱۳۹۲
 • شروع  آپلود فایل مقالات: ۱ اسفند ۱۳۹۲
 • پایان مهلت آپلود فایل مقالات: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۳
 • اعلام نتایج داوری مقالات: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
 • مهلت پرداخت هزینه ثبت نام: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
 • برگزاری همایش: ۱ خرداد ۱۳۹۳

محورهای همایش:

آب و فاضلاب

 • انواع آلاینده های آب
 •   تصفیه آب و فاضلاب برای مصارف شهری و صنعتی
 •  مدیریت کاهش آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی
 •  اثرات زیست محیطی افت آبهای زیرزمینی
 •  استانداردهای کیفی آلودگی آب و حدود مجاز آلاینده ها و پساب های تصفیه شده
 •  مدیریت و استفاده مجدد از پساب و لجن قاضلاب
 •  فن آوریهای نوین در پایش و حذف آلاینده های آب
 •  علل خشکسالی سال های اخیر
 •   خشک شدن تالابها
 •  روش های نوین آبیاری مدیریت و بهره برداری از منابع آب جهت افزایش بهره وری در بخش کشاورزی

هوا و صوت

 •  پایش و کنترل آلاینده های خروجی از منابع ثابت و متحرک
 •  شناسایی و کنترل آلودگی های صوتی
 •  شناسایی و پایش آلاینده های هوای شهری و صنعتی
 • استانداردهای کیفیت هوای شهری و محیط کار
 •  مدل سازی انتشار آلودگی هوا
 •  پهنه بندی آلودگی هوا با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
 •  ارائه و بررسی طرحهای جامع کاهش آلودگی هوا
 • ریزگردها و اثرات زیست محیطی آن
 •  ابعاد بهداشتی و روانشناختی تاثیرات آلودگی هوا

خاک و پسماند

 •  شناسایی و پایش آلاینده های خاک
 •  حذف آلاینده های خاک با استفاده از فناوری های فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژیکی و غیره
 •  استانداردهای حد مجاز آلاینده ها در خاک
 •  مدیریت پسماندها (جمع آوری، کاهش از مبداء، دفع، دفن، بازیافت، کمپوست و … )
 •  مکان یابی و طراحی لندفیل

انرژی

 •  محیط زیست و انرژیهای تجدیدپذیر، پاک و کارآمد
 •  تحقیق و توسعه روشهای نوین ارتقای بهره وری انرژیهای تجدیدپذیر، پاک و کارآمد
 •  فن آوریهای تولید،ذخیره سازی و مصرف انرژیهای تجدیدپذیر، پاک و کارآمد
 •  اثرات زیست محیطی استفاده از منابع مختلف انرژی
 •  مصرف بی رویه انرژی و اثرات سو زیست محیطی
 •  بهینه‌سازی مصرف انرژی

فضای سبز

 • نقش و جایگاه فضای سبز در طرح‌‌های توسعه و عمران شهری و روستایی
 •  اصول و مبانی برنامه ریزی، طراحی و اجرای فضای سبز و منظر شهری
 • استفاده از فن آوریهای نوین در فضای سبز و منظر شهری
 •  کاربرد اصول اکولوژیکی در مدیریت و برنامه ریزی فضای سبز و منظر شهری
 • محورهای ویژه
 •  استفاده از فن آوریهای نوین مهندسی محیط زیست در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
 •  کاربرد سنجش از دور و سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در محیط زیست
 •  به کارگیری نانوتکنولوژی در فیلتراسیون فاضلاب های شهری و صنعتی
 •  فن آوری های نوین کاهش و حذف گازهای آلاینده و ذرات خروجی از دودکش صنایع
 •  کاربرد GIS در شناسایی و پهنه بندی آلاینده های زیست محیطی
 •   کاربرد سنجش از دور در شناسایی و پایش آلاینده ها
 •   ارزیابی اثرات زیست محیطی
 •   تجزیه و تحلیل عوامل جغرافیایی موثر بر ایجاد و تشکیل آلودگی هوای شهر اصفهان
 •  خشکی باتلاق گاوخونی و اثرات زیست محیطی آن
 •  کاربرد بیوتکنولوژی در حفظ محیط زیست
 •   بررسی مدلهای ریاضی و نرم افزاری پخش آلاینده ها
 •   شناسایی و کنترل آلودگی های ناشی از معادن کشور
 •   نقش مهندسی محیط زیست در انجام موثر مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها (EIA)
 •   محیط زیست و فناوری اطلاعات
 •   محیط زیست و دولت الکترونیک
 •   روشهای نهادینه سازی فرهنگ زیست محیطی
 •   گرمایش جهانی و اثرات منطقه ای آن
 •   عوامل موثر بر آلودگی آب زاینده رود
 •   بحران آب زاینده رود و اثرات زیست محیطی آن
 •   تنوع زیستی استان اصفهان
 •   حفاظت از گونه های در معرض خطر انقراض استان اصفهان
 •   علل واقعی شیوع بیماری هایی نظیر سرطان و ام اس
 •   بررسی تطابق معماری جدید اصفهان با شرایط اقلیمی اصفهان

 

لینک همایش