سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با همکاری انجمن آبخیزداری ایران، به‌صورت مشترک با هدف ارائه آخرین یافته‌های علمی و تعامل مسئولان اجرایی، محققین و کارشناسان در جهت راهکارهای حفظ و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، بهره‌برداری از منابع مشترک منطقه‌ای و تبیین خدمات زیست‌بوم با حفظ سلامت و پایداری اکوسیستم‌ها برگزار خواهد شد. این همایشها در تاریخ  ۱۰ و ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۷ در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار خواهد شد. همایش‌های مذکور در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است. 

محورهای همایش:

 • خدمات بومسازگان آبخیزها
 • سلامت و پایداری آبخیز
 • مدیریت حوزه‌های آبخیز رودخانه‌های مرزی
 • ابزارها و رویکردهای مدیریت منابع مشترک حوزه‌های آبخیز
 • مقیاس‌های ملی و فراملی در مدیریت جامع منابع آبخیز
 • تجارب ملی و منطقه‌ای ارتقای اقتصادی-اجتماعی و معیشت‌های جایگزین
 • پویایی، اصلاح و احیاء بومسازگانهای جنگلی و مرتعی
 • الگوهای ارزیابی و کاهش آلودگی منابع (آب، خاک و هوا)
 • مدیریت و کاربرد منابع لیگنوسلولزی
 • فناوری‌های نوین مکانی در منابع طبیعی و محیط زیست
 • قوانین و مسائل حقوقی حفظ منابع طبیعی و محیط زیست
 • پایش، پیش‌بینی و مدل‌سازی چالش‌های منابع طبیعی و محیط زیست