خاک به عنوان یک ابزار قدرتمند در بخش فرهنگ و هنر، قدمتی بسیار طولانی در طول تاریخ بشر داشته است. با این وجود متخصصین علوم خاک بیشترین توجه خود را در راستای بهینه سازی خاک در بخش کشاورزی معطوف ساخته اند. فعالیت های انجام شده توسط متخصصین علوم خاک در دهه های گذشته نشان داده است که در عمل تنها با توجه به مفاهیم علمی نمی توان توفیق چندانی در زمینه حفاظت از منابع خاک به دست آورد. بنابراین برای جلب مشارکت مردمی برای حفاظت از خاک، درهای جامعه علوم خاک باید بر روی متخصصین سایر رشته ها از جمله هنر، تاریخ، اقتصاد و جامعه شناسی گشوده شود.

در سال های اخیر مفهوم جدیدی در علوم خاک تحت عنوان “خاک و هنر” معرفی شده است. این مفهوم جدید در دو شاخه اصلی مورد توجه قرار گرفته است. از یک دیدگاه، خاک به عنوان ابزار قدرتمندی در زمینه های مختلف هنری از جمله نقاشی، سفال، کاشی و سرامیک، معماری مطرح بوده و از دیدگاه دوم، هنر به عنوان ابزاری برای انتقال دانش در زمینه علوم محیطی و آموزش همگانی برای حفاظت از منابع خاک مورد استفاده می باشد.

کنگره پانزدهم علوم خاک با رویکردی نوین به رشته علوم خاک و به منظور به منظور مردمی سازی و ایجاد بسترهای اولیه برای بالا بردن سطح اگاهی عموم از خاک و جایگاه ارزشمند آن در زندگی بشر،تلاش کرد با مشارکت متخصصین و دانشجویان در رشته های مختلف هنری زمینه های جدیدی از کارآفرینی در حوزه علوم خاک و روش های جدیدی از آموزش برای انتقال مفاهیم مرتبط با خاک را به جامعه علمی و هنری کشور معرفی نماید.

    

آثار هنری جشنواره هنری پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران به صورت کاریکاتور:

                

آثار هنری جشنواره هنری پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران به صورت بنرهای شهری:

   

آثار هنری جشنواره هنری پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران به صورت شعر و متن ادبی:

khelghat pedologistee         دکتر خداوردی لو              ساعی ۲              سپهر

آثار هنری جشنواره هنری پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران به صورت کتاب رنگ آمیزی کودکان:

سامی سویل نهایی

آثار هنری جشنواره هنری پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران به صورت تصاویر و خطاطی: