جناب آقای دکتر منوچهر گرجی ریاست هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران  

مهم ترین سوابق علمی :

 •  استاد تمام دانشگاه تهران          صفحه شخصی
 • رئیس پژوهشکده و ایستگاه تحقیقاتی حفاظت خاک کوهین

مهم ترین سوابق اجرایی :

 •  ریاست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • معاون پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 •  نماینده وزارت علوم در سازمان نظام مهندسی کشاورزی

جناب آقای دکتر حسینعلی بهرامی نایب رئیس انجمن علوم خاک ایران  

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران       صفحه شخصی

مهم ترین سوابق اجرایی:

 • دبیر ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست ریاست جمهوری(از خرداد ۸۹ تاکنون)
 • عضو کمیته راهبردی طرح مطالعه ریزگردها و راه های مقابله با آن (از دی ۹۳ تاکنون)
 • عضو اندیشکده آب، کشاورزی و محیط زیست (از شهریور ۹۳ تا کنون)
 • عضو کمیته ملی مبارزه با بیابان زایی (از اسفند ۹۲ تاکنون)

اختراعات:

 • طراحی و ساخت سیستم کنترل هوشمند غیرفعال در آبیاری زیرسطحی با کپسول رسی متخلخل
 • بهینه سازی کپسول های رسی متخلخل و بکارگیری آنها در در تامین رطوبت خاک
 • ساخت دستگاه شبیه ساز متحرک فرسایش بادی

جناب آقای دکتر علیرضا فلاح نصرت آباد دبیر انجمن علوم خاک ایران

دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب    صفحه شخصی
مهم ترین سوابق اجرایی:
 • دبیر کمیته انتشارات موسسه تحقیقات خاک و آب کشور (۱۳۸۶-۱۳۸۸)
 • معاون پژوهشی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور (۱۳۸۸-۱۳۸۹)
 • رئیس کمیته علمی و فنی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور
 • رئیس آزمایشگاه بیولوژی خاک (۱۳۷۸-۱۳۷۹)

جناب آقای دکتر سعید سعادت خزانه دار انجمن علوم خاک ایران

عضو هیات علمی بخش تحقیقات اصلاح خاک و مدیریت پایدار اراضی مؤسسه تحقیقات خاک و آب   صفحه شخصی
مهم ترین سوابق اجرایی:
 • مشاور معاون وزیر در امر ساماندهی کود و بهبود تغذیه گیاه (۱۳۹۳)
 • عضو کمیته علمی فنی موسسه تحقیقات خاک و آب (۱۳۹۳)
 • قائم مقام موسسه تحقیقات خاک و آب (۱۳۹۳)
 • ریاست کمیته کدکس غلات و حبوبات (۱۳۹۳)

جناب آقای دکتر فرهاد خرمالی عضو اصلی هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران

استاد تمام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان      صفحه شخصی

مهم ترین سوابق اجرایی:

 • مدیر روابط بین الملل دانشگاه از ۹۵ تا کنون
 • عضو هیات ممیزه دانشگاه از سال ۹۴تا کنون
 • عضو مدعو فرهنگستان علوم از سال ۹۵ تا کنون
 • دبیر سمپوزیوم بین المللی لس ۲۰۱۴ و دبیر کنفرانس لس ۲۰۱۷

جناب آقای دکتر قربانعلی روشنی عضو اصلی هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران

عضو هیأت علمی (دانشیار پایه ۲۷) و رئیس موسسه تحقیقات پنبه کشور

مهم ترین سوابق اجرایی:

 • رئیس بخش تحقیقات خاک و آب (از سال ۷۶ تا ۷۹ و از ۸۳ تا ۸۵)
 • نایب رئیس انجمن جهانی حفاظت خاک و آب در ایران از دیماه ۱۳۸۴
 • رئیس موسسه تحقیقات پنبه کشور از سال ۱۳۹۰ تاکنون

افتخارات:

 • ارائه سه اختراع به جشنواره بین المللی خوارزمی در سال ۱۳۷۸ (دستگاه گنجشک پران الکتریکی، دستگاه آب مقطرگیری گازی و دستگاه رطوبت سنج الکتریکی)
 • دریافت لوح تقدیر از وزیر امور خارجه ایران به عنوان دانشجوی برگزیده ایرانی در خارج از کشور (۱۳۸۳)

جناب آقای دکتر احمد لندی عضو اصلی هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران

استاد تمام دانشگاه شهید چمران اهواز    صفحه شخصی

 • عضویت در انجمن خاکشناسی کانادا
مهم ترین سوابق اجرایی:
 • معاونت مالی اداری دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • معاونت آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

جناب آقای دکتر حسین اسدی عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران

دانشیار دانشگاه تهران       صفحه شخصی

مهم ترین سوابق اجرایی:

 • عضو ستاد توسعه فناوری­ های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست (کارگروه فرسایش خاک)، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور

اختراعات:

 • طراحی و ساخت دستگاه الک تر
 • طراحی و ساخت نمونه­ گیر اتوماتیک

جناب آقای دکتر حمید قیومی محمدی عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران

استادیار پژوهش مؤسسه تحقیقات خاک و آب (بازنشسته مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان)

مهم ترین سوابق اجرایی:

 • معاون بخش تحقیقات خاک و آب در مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان (۸۶ تا ۹۳)
 • نماینده مرکز در کمیته فنی شورای شهرسازی و معماری استان اصفهان (۷۹ تا ۹۲)
 • از مؤسسین و بنیانگذاران مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد (از سال ۶۳ تا ۷۰)

افتخارات:

 • پژوهشگر برتر مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان در سال ۱۳۸۰

جناب آقای دکتر جهانبخش میرزاوند بازرس اصلی انجمن علوم خاک ایران

استادیار پژوهش بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی فارس

جناب آقای دکتر امیر فتوت بازرس علی البدل انجمن علوم خاک ایران

استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد    صفحه شخصی

مهم ترین سوابق اجرایی:

 • عضو هیات ممیزه دانشگاه فردوسی مشهد از ۱۳۹۴
 • مدیر همکاریهای علمی بین‌المللی دانشگاه فردوسی مشهد از شهریور ۱۳۸۰ تا دی ۱۳۸۴

افتخارات:

 • دریافت تقدیرنامه به عنوان خاک شناس ممتاز واستاد برتر کشور در پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران